RUS

RUS Ciney 2013 RUS. NOU BARRI SOSTENIBLE AL COSTAT DEL RIU LEIGNON El paisatge de l’entorn de Ciney està estructurat per una densa xarxa de rius i carreteres que entren a la ciutat. En primer lloc, es proposa completar l’enllaç que falta a les vies lentes de Wallonia...

Rambles Verdes

Rambles Verdes Barcelona 2013 ILLA RESIDENCIAL AUTOSUFICIENT AL BARRI DE LA SAGRERA El present projecte va resultar guanyador del primer premi del concurs internacional Europan 12 per la realització d’una illaresidencial al barri de la Sagrera a Barcelona. CO-AUTORSE....

Barri del Rec

Barri del Rec Igualada 2017 PLA ESTRATÈGIC EN MATÈRIA D’ESPAI PÚBLIC I PAISATGE URBÀ PER AL BARRI DEL REC D’IGUALADAEl pla estratègic s’engloba en un procés participatiu impulsat per l’Ajuntament d’Igualada i té com a objectiu decidir el futurdel barri de les...

Rec Comtal

Rec Comtal Barcelona 2016 RECUPERACIÓ DEL REC COMTAL DEL BARRI DE VALLBONA FINS A TRINITAT VELLAL’estudi, redactat per a l’Ajuntament de Barcelona, neix com a part d’un projecte general de rehabilitació del Rec Comtal querecupera el traçat d’una de les estructures...