Jove Fòrum epiCENTREverd

Sant Esteve Sesrovires 2022

edifici sostenible
edifici sostenible

NOVA PLAÇA D’ACCÉS A L’EQUIPAMENT AMB EL TRACTAMENT VEGETAL COM A ELEMENT SINGULAR
El tractament verd del conjunt esdevé un element singular de l’equipament per a convertir-se en un referent urbà.
Els espais públics exteriors actuen com a revitalitzadors de l’entorn i com a part del programa funcional de l’equipament.
La nova plaça es vincula amb l’atri-vestíbul intermedi que conjuntament actuen com a punt de trobada dotant a l’espai de
continuïtat urbana i dinamisme.

 

EL PAISATGE CONTINUA A TRAVÉS DE L’EDIFICI I ACTUA COM A REGULADOR CLIMÀTIC
La coberta verda, l’espai verd de l’antic auditori, la façana dinàmica de sud i sud-oest i l’atri bioclimàtic d’accés permeten
regular el factor forma de l’edifici estiu – hivern i actuen alhora de filtre acústic, visual i de seguretat creant nous espais
públics saludables.

 

FILTRES BIOCLIMÀTICS DINÀMICS: L’ATRI-VESTÍBUL INTERMEDI I LA PELL-GALERIA DINÀMICA SUD
El gran vestíbul es considera un espai intermedi dinàmic per a millorar les necessitats climàtiques de l’edifici. L’atri permet el
seu tancament i la seva obertura per tal de controlar tèrmicament l’edifici i controlar la ventilació esdevenint un mecanisme de
control energètic.

 

ENVOLUPANT I MATERIALITAT. FAÇANES LLEUGERES I MODULADES
La solució constructiva és un sistema d’entramat lleuger de fusta modular en sec molt eficient tant des del punt de vista tèrmic
com econòmic i de manteniment. L’ús d’un sistema industrialitzat lleuger redueix el seu impacte ambiental i el temps de
construcció.

 

GRAN DISTRIBUÏDOR I ATRI DE REBUDA INTERMEDI
El gran vestíbul es configura com la part essencial i central de l’edifici. Totes les peces del programa s’obren a aquest espai
intermedi que fa les funcions de distribució i circulacions de l’edifici i alhora esdevé un espai de trobada afavorint les sinèrgies
entre els diferents usuaris. Distribueix, en horitzontal i en vertical a través de la rampa i la nova escala per la banda nord.
També és un mecanisme de control energètic esdevenint un espai intermedi no climatitzat activament que actua de coixí
tèrmic interior/exterior facilitant la il·luminació i la ventilació naturals.

PREMIS
Tercer Premi Concurs Diputació de Barcelona

LOCALITZACIÓ
Carrer Ponent | Passeig de les Oliveres s/n.
Sant Esteve Sesrovires. Baix Llobregat. Barcelona.

DATES
2022 Tercer Premi Concurs