Emèrita Augusta

Barcelona 2022

urbantizació exterior
urbantizació exterior
urbantizació exterior
urbantizació exterior
urbantizació exterior
urbantizació exterior
urbantizació exterior

FOTOGRAFIA
Guifré de Peray

LOCALITZACIÓ
Barcelona

DATES
2022 Final d’obra