80 HPO Torreblanca

Sant Joan despí 2022

urbantizació exterior
urbantizació exterior
urbantizació exterior
urbantizació exterior
urbantizació exterior

80 HPO Torreblanca

Es tracta del projecte de nova construcció d’un edifici plurifamiliarde 80 habitatges dotacions i aparcament soterrat. Es proposta també la urbanització dels espais exteriors de la parcel·la.
L’edifici forma un prisma rectangular amb un gran pati interior central. Consta d’una planta soterrani d’aparcament, una planta baixa d’accés, tant als habitatges com a l’aparcament, i destinada a habitatge juntament amb les sis plantes superiors
distribuïdes en forma de matriu conformant un total de 80 habitatges repartits en dos nuclis d’escales

 

INTEGRACIÓ AL PAISATGE URBÀ: Urbanització exterior

Es planteja una intervenció molt respectuosa amb l’entorn i buscant el mínim impacte ambiental.

Per una banda, es crea un espai de trobada i accés davant l’edifici d’habitatges amb un tractament més urbà. Per l’altra, es generen unes zones de parc urbà amb un tractament més verd i de mínima intervenció i amb usos lúdics relacionats amb els conjunts residencials.

L’espai de trobada davant l’edifici d’habitatges esdevindrà el punt més urbà de la proposta, generant una plaça relacionada amb l’espai porxat de planta baixa d’accés al pati central. L’espai del pati central recull els accessos als habitatges, generant un espai comunitari de trobada. La nova plaça, l’espai porxat i el pati central formen un recorregut peatonal que permet relacionar les zones verdes contigües a través de l’edifici i crear un pas peatonal de relació amb la carretera Reial. La part exterior perimetral de l’edifici es destina a patis d’ús exclusiu dels habitatges de planta baixa.

 

MATERIALITAT SOSTENIBLE I ESPAIS INTERMEDIS

Cada habitatge disposa d’un espai intermedi, que vola respecte el pla de façana per oferir un espai exterior protegit i amb dimensió suficient per a ésser habitat, amb protecció solar mitjançant una persiana enrotllable de fusta que qualifica i controla la il·luminació de l’habitatge. Funciona com a captador solar a l’hivern i com a terrassa en ombra a l’estiu i incorpora l’espai d’assecat de la roba amagat de les vistes per uns paraments lleugers.

 

ESTRATÈGIES PASSIVES D’ESTALVI ENERGÈTIC, VENTILACIÓ NATURAL CREUADA i ASSOLELLAMENT
La disposició de les tipologies permet que totes tinguin dues façanes a l’exterior per afavorir l’assolellament i la ventilació
creuada. Tots els habitatges tenen una façana a carrer i l’oposada s’obre al pati interior, aconseguint així ventilació creuada i
doble orientació solar.

 

HABITATGES DESJERARQUITZATS I AMB FLEXIBILITAT D’ÚS
La distribució interior dels habitatges es divideix en diferents espais modulats de les mateixes dimensions que permeten gran
flexibilitat d’ús. D’aquesta forma, queda una planta desjerarquitzada i flexible en la seva configuració formal.
Els usos d’aquests espais poden ser intercanviables dins d’un mateix habitatge.
Així, doncs, els habitatges permeten adaptar-se a les necessitats canviants dels seus usuaris I donar resposta a les varietats
d’unitats familiars que conformen la nostra societat.

PREMIS
Primer Premi Concurs Ajuntament Sant Joan Despí

COL·LABORADORS
Estructures: Kmod, Enginyeria en Fusta SL- Aquilué Serrat Arquitectes SLP
Instal·lacions: QUADRANT

LOCALITZACIÓ
Carrer de Torreblanca 7.
Sant Joan Despí. Baix Llobregat. Barcelona.

DATES
2022 Primer Premi Concurs
2023 Redacció Projecte