110 HPO Camí de Mar

Calafell 2022

estalvi energètic
urbantizació exterior
urbantizació exterior

PERMEABILITAT URBANA
La proposta es configura com una anella permeable, fragmentada en diversos
volums que s’adapten a les diferents orientacions i que permet generar nous recorreguts urbans.
El conjunt
s’organitza en quatre volums diferenciats, generant una façana exterior que ressegueix l’anella i creant uns passos
intersticials que milloren les condicions urbanístiques i energètiques del conjunt.
D’aquesta manera, l’espai urbà que envolta l’anella pot passar a través seu, incorporant tot un seguit de nous
recorreguts de vianants i estructurant un nou teixit de verd urbà a l’interior de la parcel·la.
La fragmentació de l’anella permet disposar de dos volums situats a les bandes est-oest i dos volums situats a les
bandes nord-sud, reconeixent diferents tipologies edificatòries segons la orientació.

 

ESPAI INTERIOR COMUNITARI DE RELACIÓ VEÏNAL
L’espai interior comunitari esdevé un espai enjardinat que connecta els accessos als diferents volums
d’habitatges generant un espai de trobada i relació veïnal. Es vol dignificar la dimensió pública i qualitat dels espais
comunitaris i distribuïdors dels edificis.
Els passos intersticials entre els volums permeten connectar l’espai interior comunitari amb l’entorn pròxim, relacionant-se
a través de nous recorreguts de vianants que travessen la parcel·la.
Els vestíbuls d’accés als habitatges en planta baixa s’obren a l’espai interior enjardinat generant aquest espai de
trobada i relació veïnal.

 

RACIONALITAT CONSTRUCTIVA: ORDRE, MODULACIÓ I VERSATILITAT ESTRUCTURAL
S’estructura tota la proposta a partir d’una retícula de 3,20×3,20m que la ordena i dóna uniformitat a la diversitat
tipològica; pauta l’estructura, la posició i dimensió dels nuclis humits, la proporció de les tipologies i la modulació de la
façana.
La modulació de l’estructura i la façana permet simplificar els sistemes constructius i el traçat de les instal·lacions
aconseguint una solució eficient, econòmica i durable. Així doncs, permet una seriació que possibilita emprar
sistemes constructius industrialitzats i en sec, el que reverteix en un estalvi de temps i costos, i reduint la
petjada ecològica.

PREMIS
Segon Premi Concurs Públic de l’Ajuntament de Calafell

LOCALITZACIÓ
Carrer Priorat | Carrer Jaume Pallarés 3
Calafell. Baix Penedès. Tarragona.

DATES
2022 Segon Premi Concurs Públic